QC Hồ sơ
Kiểm soát chất lượng là chìa khóa để giao hàng thành công, chúng tôi đứng bên cạnh người mua để thấy tầm quan trọng của chất lượng và cố gắng hết sức để cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi sẽ kiểm tra QC 100% trước khi giao hàng.