Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
SHANGHAI FAMOUS TRADE CO.,LTD 86--15801942596 Eric-wang@sapphire-substrate.com

Chất nền Sapphire

Tinh thể sapphire

Nhận báo giá
chất lượng Chất nền Sapphire Dịch vụ
Nhà - Thể loại - Chất nền Sapphire
sản phẩm mới nhất

Sản phẩm của chúng tôi được bán trên toàn thế giới. Bạn có thể yên tâm về toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm của chúng tôi.